top of page

Ereconsul in de Commeduur

Historiek

Merendeel van de Sint-Truidense eretekens worden aan verdienstelijke Truienaren verleend en/of zij die actief zijn in het Sint-Truidense carnavalsgebeuren. Omdat ook niet-Truienaren bijdragen aan Carnaval in Sintruin werd er er nieuwe Orde in het leven geroepen, speciaal om net die ambassadeurs, oftewel ereconsuls, in de bloemetjes te zetten en te bedanken voor de onbaatzuchtige steun aan de Koninklijke Orde van de Commeduur en Carnaval in Sintruin bij uitbreiding.

 

Geplogenheid

Iemand die op bijzondere wijze heeft bijgedragen aan het Sint-Truidense carnavalsgebeuren en die niet binnen Groot Sint-Truiden woonachtig is en niet in het Sint-Truidense verenigingsleven actief is kan door de Raad van Elf voorgedragen worden als kandidaat voor de titel van Ereconsul. 

 

De uitreiking vindt plaats tijdens de Machtsoverdracht met de overhandiging van een ere-halsmedaille met daarin het borststuk van de Borstmedaille van de Commeduur en een bijhorende oorkonde in perkament.

Erelijst

bottom of page